Wushu Tao

Details of a form of Ba Gua Zhang
Ba Gua Zhang - Bare hand - Eight Big Circle Changes - Gao style
According to the teaching of Master LUO De Xiu

bā dà zhǎng
八大掌

http://wushu-tao.com