Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Bare hand - 8 Form - Chen style
According to the teaching of Master WANG Xi An
https://wushu-tao.com